Wilsbekwaamheid

Iemand die zelfstandig zijn beslissingen kan nemen, noemen we wilsbekwaam. Bij iedere rechtshandeling, zoals het kopen of verkopen van een huis, het opstellen van huwelijkse voorwaarden of het afsluiten van een testament moet u in staat zijn zelf beslissingen te nemen en de gevolgen hiervan te overzien. De notaris moet hier volgens de wet altijd alert op zijn. Stel dat u wilsonbekwaam bent en bijvoorbeeld toch nog een levenstestament afsluit, dan is deze akte niet geldig (nietig).

Wat is wilsonbekwaamheid?

Wilsonbekwaam betekent dat iemand:

  • De informatie over zijn zorg en/of behandeling niet kan begrijpen en afwegen.
  • Niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn.
  • En/of geen besluit kan nemen

Criteria van wilsbekwaamheid

Er zijn 4 criteria van wilsbekwaamheid, oplopend in complexiteit. Als u voldoet aan alle vier criteria is sprake van volledige wilsbekwaamheid.

De wilsbekwaameheidscriteria zijn:

  • Kenbaar maken van een keuze
  • Begrijpen van relevante informatie
  • Beseffen en waarderen van de betekenis van de informatie voor de eigen situatie
  • Logisch redeneren en betrekken van de informatie in het overwegen van behandelopties

Wilsbekwaamheid regelen

Twijfelt de notaris of u nog in staat bent om uw wensen vast te laten leggen in een levenstestament? Dan zal hij – met uw toestemming – een onafhankelijk arts inschakelen om dit te toetsen, bijvoorbeeld een VIA-arts.

Leg de wensen vast in een levenstestament

Regel de zaken goed en laat u adviseren door onze gespecialiseerde notarissen. Klik hier voor onze contactgegevens.