Schenkingen & Estateplanning

Als u van te voren niets vastlegt, bepaalt de wetgever wat er na uw dood met uw vermogen gebeurt. Met het geld dat u opzij heeft gelegd, misschien wel in de vorm van aandelen of obligaties, maar ook met de woning of andere onroerend goed dat u in eigendom heeft. Laat u alles over aan de wetgever, of houdt u ook wat uw nalatenschap betreft liever zelf de regie? Onze notariële sectie Estate planning dient u van advies.

Levenstestament opstellen

Een open gesprek verschaft helderheid. Over wat er gebeurt als u niets regelt en over de mogelijkheden om de regie over estate planning in eigen hand te nemen. De notaris is hiervoor de best denkbare gesprekspartner. Er spelen op de achtergrond immers geen commerciële bank- of verzekeringsbelangen mee! Onze (kandidaat-)notarissen stellen samen met u het testament op dat het beste past bij uw wensen. Daarnaast bieden wij praktische ondersteuning bij de afwikkeling van een nalatenschap, als bewindvoerder of executeur van een testament.