Euthanasie regelen door medische volmacht

Welke grenzen stelt u aan medisch handelen wanneer u wilsonbekwaam wordt? Bijvoorbeeld wanneer u in een onomkeerbaar coma raakt?Uw wensen met betrekking tot levensbeëindiging – een euthanasieverklaring – kunt u laten opnemen in een notarieel levenstestament.

Levenstestament opstellen

Uw wensen op dit gebied kunt u zelf schriftelijk vastleggen, maar de status van zo’n verklaring is niet altijd duidelijk. Is er bijvoorbeeld gecontroleerd of u wilsbekwaam was toen u die verklaring opstelde of liet opstellen? Hoe lang is de verklaring geldig?

Wie beslist?

Bij het opstellen van een levenstestament analyseert de notaris uw situatie, hij adviseert en hij controleert of u wilsbekwaam bent (indien nodig via een onafhankelijk arts). In een levenstestament kunt u volmachten toewijzen, ook een medische volmacht. Via deze volmacht kunt u allerlei zaken vastleggen: wie mag beslissen over geneeskundig onderzoek of behandelingen, wie mag het medisch dossier inzien en wie mag beslissen over het doorgeven van medische gegevens aan anderen?

Arts blijft verantwoordelijk

Het doel van een medische volmacht is het creëren van duidelijkheid: wanneer moet wat gebeuren? Voor de behandelend arts – die altijd eerstverantwoordelijke blijft – is zo’n volmacht een belangrijk houvast.

• Voor de behandelend arts is een duidelijke medische volmacht een belangrijk houvast.
• Wanneer u een medische volmacht wilt wijzigen, is het meestal verstandig dit in overleg met uw notaris te doen.

Levenstestament & Medische volmacht

Meer weten over een levenstestament? Onze experts staan graag voor u klaar! Klik hier voor onze contactgegevens.