Wat is het Levenstestament?

In een levenstestament regelt u wie uw belangen behartigt als u dat zelf niet meer kunt. Het is iets anders dan een gewoon testament opstellen en gaat niet over uw erfenis. Het heeft ook niets met het erfrecht te maken. Het gaat hier om een situatie dat u nog wel in leven bent maar u uw wil niet meer goed kunt bepalen. Dit kan bijvoorbeeld komen door ziekte, ouderdom, een ongeval of dementie.

In het levenstestament geeft u een volmacht aan een vertrouwd persoon die u vertegenwoordigt als u dat zelf niet meer goed kunt. Dit wordt ook wel een notariële volmacht genoemd.

Misverstanden

Er bestaan nogal wat misverstanden over het levenstestament. Het gaat hierbij om uw belangen bij leven en gaat dus niet over uw nalatenschap. Een aangewezen gevolmachtigde in een levenstestament is wat anders dan een executeur of een partner in een samenlevingscontract.
In het levenstestament kunt u ook specifieke wensen vastleggen over wat er precies moet gebeuren met uw verschillende persoonlijke en zakelijke belangen als u zelf (langdurig) niet meer in staat bent uw wil te bepalen.
Zo kunt u bijvoorbeeld onderscheid maken in uw privébelangen en uw zakelijke belangen. U kunt daarvoor verschillende personen benoemen als dat het beste zou zijn in uw situatie. Het is daarbij vanzelfsprekend van belang dat u vertrouwen heeft in de persoon die u aanwijst.

Schenkingen

Ook kunt u in een levenstestament vastleggen dat er bijvoorbeeld door uw partner of uw kinderen schenkingen kunnen worden gedaan aan henzelf. Dit is van belang op het moment dat u uw wil niet meer kan bepalen (bijv. bij dementia) en u in een zorginstelling terecht komt. U krijgt dan te maken met zorgbijdrage. Uw partner en/of kinderen kunnen dan toch namens u schenkingen doen. Hiermee voorkomt u dat u (ongewild) met veel vermogen in een AWBZ zorginstelling zit waardoor er veel awbz zorgbijdrage betaald moet worden. Tevens kan er door de schenkingen erfbelasting worden bespaard. U kunt gebruik maken van de schenkingsvrijstelling.
Het achter de hand hebben van een levenstestament of notariële volmacht kan in veel situaties later grote problemen voorkomen.

Levenstestament wijzingen

Een levenstestament of volmacht kunt u altijd weer intrekken of wijzigen als u dat wilt. Wacht niet te lang met het maken of wijzigen van een levenstestament aangezien u uw wil goed moet kunnen bepalen op het moment van ondertekenen van het levenstestament.