Als u niets regelt bepaalt de rechter namens u wat er moet gebeuren. Als u het in eigen hand en eigen regie wilt houden (net als uw onderneming) zult u het juist van te voren zelf moeten vastleggen en regelen!
Hierbij enkele voorbeelden:
  • Benoemen vertrouwenspersoon/ gemachtigde;
  • Regelingen over uw financiën, onderneming, woning en andere onroerende zaken;
  • Schenkingen, of u deze wilt (blijven) doen en zo ja, onder welke voorwaarden;
  • Het geven van toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
  • Aanwijzingen aan uw vertrouwenspersoon/ gemachtigde;
  • Eventuele controle/ toezicht mogelijkheden;
  • Aanwijzingen aan de rechter;
  • Praktische zaken na overlijden (begrafenis of crematie).
Ook al bent u getrouwd dan kunt u niet alle zaken namens elkaar ondertekenen. Juridisch gezien bent u twee personen. Om de ander te kunnen vertegenwoordigen heeft u een levenstestament of volmacht nodig. Begin vorige eeuw was dit anders. Toen kon alleen de man alles ondertekenen ook namens zijn vrouw en had de vrouw geen zeggenschap. Deze wet is reeds lange tijd geleden gewijzigd. Indien u elkaar wilt vertegenwoordigen heeft u een juridisch document als het levenstestament nodig.
Als u geen enkel idee heeft wie uw vertrouwenspersoon moet worden dan is ook de vragenlijst voor u een aanrader. Naast het feit dat u dan veel meer informatie krijgt, kunt u in de vragenlijst ook precies aangeven wat u wel en niet wilt. Indien het noodzakelijk is en u heeft geen persoon aangewezen dan zal de rechter iemand benoemen. Dit is mogelijk iemand die u niet kent en die door de rechter benoemde persoon moet u dan vertegenwoordigen. Ondanks dat die persoon u mogelijk niet kent weet hij wel precies wat u wel of niet wilt en wat hij moet doen, immers dat heeft u vast gelegd. Zo houdt u toch de regie ondanks het feit dat u niet weet door wie.
Een calamiteitenvolmacht, het document waarin u de mensen aanwijst die uw belangen behartigen om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met uw wensen ook op het moment dat u uw wensen niet meer zelf kenbaar kunt maken.