Sinds 1 januari 2003 geldt deze regeling voor gehuwden, die geen testamenten hebben opgestelden biedt een grote bescherming aan de laatstlevende van u beiden. De wettelijke verdeling heeft tot gevolg dat de laatstlevende volledig bevoegd is om over alle goederen van de nalatenschap te beschikken en dat de kinderen hun deel pas kunnen opeisen na het overlijden van de langstlevende.