Een notariële akte waarin u regelingen kunt treffen ten aanzien van uw nalatenschap.