Frequently Asked Questions


Meer informatie over deze regeling voor de door samenwonende partners verschuldigde successierechten vindt u hier.

Een regeling die veel werd opgenomen in testament van voor 1 januari 2003, waarmee ongeveer hetzelfde effect werd bereikt als nu met de wettelijke verdeling.

Het vermogen (bezittingen en schulden) die een overledene nalaat. Let op, bij gehuwden wordt slechts de helft van de gemeenschappelijke goederen tot de nalatenschap gerekend en komt aan de erfgenamen toe. De andere helft is eigendom van de laatslevende echtgenoot.

Een calamiteitenvolmacht, het document waarin u de mensen aanwijst die uw belangen behartigen om ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met uw wensen ook op het moment dat u uw wensen niet meer zelf kenbaar kunt maken.

De (klein)kinderen van de overleden persoon. Zij hebben op grond van de wet recht op de legitieme portie.

Het minimale deel van de nalatenschap waarop de (klein)kinderen van de erflater recht hebben. Als de erflater hen dit deel ontzegt, kunnen zij na het overlijden daartegen bezwaar maken.

Een in een testament of codicil opgenomen bepaling waarin bepaalde bestanddelen van de nalatenschap of bepaalde rechten (zoals het vruchtgebruik) aan een bepaalde (rechts)persoon worden toegewezen zonder schulden. Dat wat gelegateerd wordt komt dus niet aan de erfgenamen toe.

Fiscaal en juridisch advies omtrent de instandhouding van (familie)vermogen en de overgang daarvan tijdens leven en bij overlijden.

De bepaling in een testament waarin de erfgenamen worden aangewezen.

Bij testament afwijken van het versterferfrecht en de overige standaardregels.