Het vermogen (bezittingen en schulden) die een overledene nalaat. Let op, bij gehuwden wordt slechts de helft van de gemeenschappelijke goederen tot de nalatenschap gerekend en komt aan de erfgenamen toe. De andere helft is eigendom van de laatslevende echtgenoot.