Het minimale deel van de nalatenschap waarop de (klein)kinderen van de erflater recht hebben. Als de erflater hen dit deel ontzegt, kunnen zij na het overlijden daartegen bezwaar maken.