De bepaling in een testament waarin de erfgenamen worden aangewezen.