Bij testament afwijken van het versterferfrecht en de overige standaardregels.