De persoon die door de rechter wordt aangesteld om de belangen van een onder curatele gestelde persoon te behartigen.