Een akte die niet door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris, is opgemaakt, maar door de betrokkenen zelf.