Een akte die is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Geboorte Akte, Huwelijksakte) of een notaris.