Frequently Asked Questions


De bloedverwanten van uw echtgeno(o)t(e).
Een door de notaris ondertekende en aan de betrokkenen verstrekte letterlijke weergave van de minuut.
Geschrift dat als bewijs dient van de feiten, gebeurtenissen, handelingen en/of verklaringen die erin zijn vastgelegd. Dit geschrift dient te zijn ondertekend en gedagtekend.
Een akte die is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een ambtenaar van de Burgerlijke Stand (Geboorte Akte, Huwelijksakte) of een notaris.
Een akte die niet door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris, is opgemaakt, maar door de betrokkenen zelf.
In een testament kunt u vastleggen dat een erfgenaam niet zelf zal kunnen beschikken over zijn/haar erfdeel, maar dat dit voor een bepaalde periode door een andere persoon beheerd wordt, bijvoorbeeld omdat u de erfgenaam nog te jong vindt.
Het centrale register waarin alle minuten worden geregistreerd waarin alle Levenstestamenten zijn opgenomen, zodat bij een overlijden gemakkelijk kan worden nagegaan of een erflater regelingen heeft getroffen en bij welke notaris deze in bewaring zijn.
Het centrale register waarin alle minuten worden geregistreerd waarin beschikkingen voor het geval van overlijden zijn opgenomen, zodat bij een overlijden gemakkelijk kan worden nagegaan of een erflater regelingen heeft getroffen en bij welke notaris deze in bewaring zijn.
Een door de erflater zelf geschreven document waarin bepaalde zaken worden geregeld voor het geval van overlijden. Voor meer informatie over een codicil klikt u hier.
De persoon die de akte bij de notaris ondertekent.